Onderhoud

Inspectie

Woningen
Sinds 1998 worden nieuwe installaties niet meer gekeurd door energiebedrijven, hierdoor is het niet ondenkbaar dat de kwaliteit en misschien zelfs de veiligheid van de elektrische installatie hieronder te lijden heeft. Bij de wat oudere installaties komen er misschien defecten voor, of onvoldoende contactdozen waardoor er overbelast word. Op de lange duur kan dat voor ernstige gevolgen zorgen.

Sinds 1975 behoren woningen voorzien te zijn van aardlekschakelaars. Een aardlekschakelaar beschermd (u) bij onregelmatigheden in uw installatie, zoals sluiting, lekstroom of aanraking. Indien uw woning dit nog niet heeft, is het aan te raden dit te laten installeren. Over het algemeen hebben de oudere woningen ook niet overal randaarde op de contactdozen, juist dan is het belangrijk dat u aardlekbeveiliging in huis heeft.

Wij kunnen een inspectie uitvoeren aan uw elektrische installatie. Hierbij word er een visuele controle van het zichtbare materiaal gedaan, controle op verdeling van zware apparatuur over verschillende eindgroepen, aardlekschakelaars testen door middel van meting, aardingsmeting en isolatieweerstandsmeting. Onze bevindingen worden vastgelegd in een rapport en daar brengen wij een advies en eventueel een prijsopgave over uit.

Bedrijven en gebouwen
Voor bedrijven kan het verplicht zijn om een periodieke inspectie te laten uitvoeren op last van de gemeente of verzekering.

Noodverlichting

Jaarlijkse inspectie en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. Dit is vastgelegd in Bouwbesluit 2012 en Arbowet. Men eist dat de mensen te allen tijde moeten kunnen vluchten. Dit is alleen te realiseren als de noodverlichting functioneert en dus onderhouden wordt.

Tijdens een jaarlijkse inspectie worden de noodverlichtingsarmaturen visueel gecontroleerd, de werking getest middels het onderbreken van de stroomvoorziening, of indien aanwezig middels de automatische test, en de autonomie van de accu getest, deze dient minimaal 1 uur of in sommige gevallen 3 uur te zijn. Tevens word indien nodig het armatuur aan de binnen- en buitenzijde van de kap gereinigd om de lichthoeveelheid te waarborgen. Eens in de 5 jaar word de accu vervangen. Tijdens en na een eerste inspectie word er een logboek aangelegd welke op locatie aanwezig dient te zijn. Daarna word na iedere jaarlijkse inspectie het logboek bijgewerkt. In het logboek is onder andere terug te vinden het merk, type en wattage noodverlichting en het type, spanning, amperage en bouwjaar van de accu alsmede de laatste inspectiedatum en de bevindingen daarvan.

Heeft u storing? Bel dan 06-16652450